Boat-Guard Sistemi Çalıştırma Kumandası ve Seyyar SOS düğmesi


Sistemi açıp kapatmaya yarayan, üzerinde SOS/imdat düğmesi bulunan kumandadır.